Succession & ontwikkeling van medewerkers | Cornerstone
DEMO
Neem contact op

Cornerstone Succession

Identificeer en behoud uw beste medewerkers.

Meer informatie

Ontwikkel uw talenten voor de toekomst

Met een ouder wordende beroepsbevolking, een groeiend tekort aan gekwalificeerd talent en groeiende carrièremobiliteit, is successieplanning cruciaal geworden voor het succes van organisaties. Cornerstone Succession geeft organisaties de mogelijkheid om successieplannen te maken die vaardigheden en competenties benchmarken, ontbrekende vaardigheden identificeren en ontwikkelingsplannen implementeren waarmee deze ontbrekende vaardigheden worden aangevuld.

Plan een demo
sign posts, computers cloud

Successieplanner & talentenpools

Volg bedrijfskritische vaardigheden, functies en competenties en verzamel veelbelovende medewerkers met successiesoftware. Creëer een pool van getalenteerde middelen, waaruit kan worden geput wanneer dat nodig is.

9-box Grid

Visualiseer de prestaties en potentiële informatie binnen de gehele organisatie om de capaciteiten van uw team en behoeften aan medewerkersontwikkeling te identificeren.

Carrièrecentrum

Bied hulpmiddelen voor carrièreplanning en -management om de retentie van medewerkers te verhogen en de organisatie te helpen medewerkers af te stemmen op de functies die het beste bij hen passen.

Interne recruitment

Neem systematisch zowel interne als externe kandidaten in overweging, op basis van gedefinieerde kenmerken en carrièrevoorkeuren van medewerkers, waardoor wervings- en trainingskosten worden verlaagd.

  • Successieplanner & talentenpools
  • 9-box Grid
  • Carrièrecentrum
  • Interne recruitment

Voordelen van Cornerstone Succession

Cornerstone biedt de hulpmiddelen die organisaties nodig hebben om problemen bij personeelsplanning proactief aan te pakken, en om successieplanning in de diepte van de organisatie aan te sturen.

preek met een Cornerstone-vertegenwoordiger
product benefits graphic

Begrijp en ontwikkel uw talent

Verkrijg waardevolle inzichten in de ervaring, expertise, prestaties en carrièredoelen van medewerkers. Identificeer ontbrekende vaardigheden en stem kansen voor de ontwikkeling van medewerkers hierop af, om uw personeelsbestand voor te bereiden op huidige en toekomstige behoeften. Identificeer veelbelovende medewerkers in de gehele organisatie, en plaats hen op posities waar zij successen kunnen behalen als leidinggevenden.

Bevorder strategische successie

Pak problemen met personeelsplanning proactief aan met successieplannen die talentenpools identificeren voor toekomstige functies en loopbanen in kaart brengen, jaren voordat er een kritieke kloof in het personeelsbestand ontstaat. Ontwikkel meerdere successiescenario's voor elke functie binnen de organisatie, en ontwikkel de leiders van morgen. Bepaal recruitmentbehoeften op basis van geprojecteerde personele behoeften en verloopcijfers.

product benefits graphic
product benefits graphic

Vergroot de betrokkenheid van medewerkers

Geef medewerkers de mogelijkheid om een actievere rol te spelen in hun carrièreontwikkeling, door hen hulpmiddelen te geven om hun carrièrevoorkeuren te delen en kansen voor ontwikkeling te ontdekken. Help medewerkers vaardigheden op te doen en loopbaantrajecten te volgen die zijn afgestemd op organisatorische behoeften, waardoor u betrokkenheid stimuleert en motivatie verhoogt.

Verbeter organisatorische betrokkenheid

Ontwikkel loopbaantrajecten die zijn afgestemd op organisatorische behoeften en toekomstige doelstellingen, met behulp van bedrijfssuccessieplanning. Koppel onderwijsactiviteiten aan ontbrekende competenties, waardoor u ervoor zorgt dat medewerkers proactief de nodige competenties opbouwen voor huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften, en in de best passende functies worden geplaatst.

product benefits graphic